NASTAVLJA SE IZLOV NA INVAZIVNE VRSTE U IMOTSKOM

/8. srpnja 2020./ Novosti /


U Srijedu, 8. srpnja 2018. U Prološkom blatu u okviru ciljanog izlova štuke (Esox Lucius), strane invazivne vrste koja ugrožava cjelokupni riblji fond rijeke Vrljike i Prološkog blata, čuvari prirode Javne ustanove su uspješno smanjili broj jedinki invazivnih vrsta kojim prednjači broj Štuke. Napominjemo kako Štuka nije “domaća” tj. autohtona te je njena populacija u ovim krajevima uvezena ljudskim faktorom. U današnje vrijeme, djelovanjem čovjeka na prirodna staništa mijenjaju se zajednice riba, te su mnoge vrste gotovo nestale ili su se njihove populacije izrazito smanjile te se ovim projektom teži smanjenju takvih štetnih posljedica. Iako je možemo pronaći u skoro svim prirodnim slatkovodnim staništima, od ušća do malih rijeka, štuka ipak najviše voli mirne vode, spore tekućice bogate vodenom vegetacijom, gdje se ona može skrivati i proći nezapažena. Ona je samotnjak koji oštro brani svoj teritorij od ostalih vrsta koje traže svoj plijen, čak i od vlastite vrste i sebe same. Zbog toga, u ribljem fondu Prološkog blata danas imamo povećanje broja štuke koja smanjuje broj ostalih vrsta riba te nepovratno mijenja cijelu bioraznolikost značajnog krajobraza. Stoga, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode “More i krš” koja upravlja značajnim krajobrazom “Prološko blato” i rezervatom “Vrljika” pokušava Elektro izlovom smanjiti broj jedinki štuke i time ponovno uspostaviti ravnotežu ribljeg fonda. Širenje odnosno nekontrolirano povećanje broja ove invazivne vrste predstavlja veliku opasnost smanjenja populacije endemske vrste mekousne pastrve karakteristične samo za rijeku Vrljiku za čije povećanje broja je zaslužan neophodan umjetan mrijest, kojeg također provodi J.U. “More i krš”.
              ARHIVA NOVOSTI