U RIJEKU VRLJIKU PUŠTENA MLAĐ MEKOUSNE PASTRVE

/19. veljače 2019./ Novosti /


Javna ustanova MORE I KRŠ Splitsko-dalmatinske županije provela je projekt u rijeci Vrljici umjetnog mriještenja mekousne pastrve, koji se provodi u suradnji sa stručnjacima Prirodoslovno-matematičkog fakulteta iz Zagreba. Mekousna pastrva (Salmo obtusirostris) ugrožena je i strogo zaštićena vrsta, endem istočne obale Jadrana. Tri njezine podvrste žive u svega nekoliko malih, kratkih vodotoka u Hrvatskoj, BiH i Crnoj Gori. Ta su staništa, zbog svoje male veličine i izrazite ovisnosti ove vrste o očuvanom okolišu, iznimno potencijalno ugrožena. Jedno takvo stanište je u gornjem toku Vrljike zaštićeno u kategoriji posebnog rezervata. Unatoč tomu, ono nije imuno od negativnih utjecaja naselja i prometnica uz samu riječnu obalu, a i krivolova, što je, srećom, ipak u opadanju. Nedavno je doživjelo i velik stres kada je uslijed potresa rijeka ostala par dana bez vode. Upravo je krhkost ovoga staništa, a s njim i populacije mekousne pastrve, ponukala stručnjake iz zagrebačkog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na pokretanje projekta umjetnog mrijesta. To je bilo prije jedanaest godina. Danas je projekt i dalje aktivan, a njegovo provođenje preuzima Javna ustanova "More i krš", koja upravlja rezervatom. Javna ustanova je nabavila vlastitu opremu i preuzela određene vanjske suradnike projekta, a obučavaju se i njezini zaposlenici. U osnovnim crtama, matične se ribe love iz rijeke, te umjetno – "suho" – mrijeste. Ovakav mrijest značajno povećava stupanj oplođenosti jaja. Dalje se u laboratorijskim uvjetima iz jaja liježu mlade ribe i uzgajaju do veličine od 4-5 cm, kada se puštaju u rijeku. Na ovaj se način značajno povećava preživljavanje najmlađih stadija. Stoga se danas populacija mekousne pastrve u Vrljici može smatrati zdravom i stabilnom, koliko je to u zadanim uvjetima moguće. Vrijedno je istaći i suradnju Vodovoda imotske krajine, koji ustupa svoje prostorije za mrijest i uzgoj mlađi. Modernu ribolovno-istraživačku opremu koja uključuje i agregat tvrtke Hans Grassl EL 63 II, Javna ustanova “More i krš” nabavila je sredstvima iz fondova Europske unije unutar Programa Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro 2014-2020 projektom RiTour. Navedenim projektom RiTour provodi se diversifikacija i promocija turističke ponude na rijekama Jadranskog sliva kroz prekograničnu suradnju na održivom razvoju turizma, edukacija pružatelja usluga u turizmu kroz revitalizaciju kulturne baštine i održivo korištenje prirodnih resursa. Javna ustanova More i krš u sklopu projekta komunalno uređuje izletište na izvoru rijeke Jadro, izrađuje studiju „Pregled stanja i valorizacija mekousne pastrve u regiji (Hrvatska, BiH i Crna Gora)“, te nabavlja opremu za kontrolu invazivnih i zaštitu ugroženih ribljih vrsta unutar zaštićenih područja s naglaskom na posebne ihtiološke rezervate „Vrljika„ i „Jadro“.
              ARHIVA NOVOSTI