OBAVLJEN ZDRAVSTVENI PREGLED MASLINE I HRASTA U KAŠTELIMA

/18. listopada 2019./ Novosti /


Stručna služba Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode „More i krš“ organizirala je arboristički pregled u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja dvaju spomenika prirode na području grada Kaštela. Riječ je o staroj Maslini u Kaštel Štafiliću i Hrastu dubu u Kaštel Gomilici. Inicijativu su podržali i predstavnici Grada Kaštela, Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša Split, te Društva za očuvanje kulturne baštine Kaštela - Bijaći. Okupljanje je bilo u petak 18. listopada 2019. godine u 9 sati kod stare Masline, a nakon pregleda Masline prešlo se na utvrđivanja zdravstvenog stanja Hrasta duba. Pregled je obavio dr.sc. Milan Pernek, stručnjak za arborikulturu. Kako bi se moglo lakše pristupiti krošnji navedenih stabala Grad Kaštela osigurao je kamion sa košarom. Prvi dojmovi dr.sc. Perneka o navedenim stablima su pozitivni obzirom na izgled i starost stabala. Obavio je mjerenja koja su potrebna za izradu elaborata procjene zdravstvenih stanja i statike zaštićenih stabala. Prvo je obavljen vizualni pregled stabala, te potom rezistografiranje stabala. Nakon analize podataka izradit će elaborat procjene zdravstvenog stanja i statike sa preporukama mjera njege za svako stablo i dostaviti JU „More i krš“ . Dobiveni elaborati s preporukama će biti od velike koristi JU koja upravlja navedenim stablima.
              ARHIVA NOVOSTI