JU „MORE I KRŠ“ OBILJEŽILA MEĐUNARODNI DAN ZAŠTITE STANIŠTA U OŠ TRILJ

/11. listopada 2019./ Novosti /


Povodom obilježavanja Međunarodnog dana zaštite staništa, a koji se obilježava 6. listopada, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ u suradnji s OŠ Trilj organizirala je edukativno predavanje uz prezentaciju. Predavanje je održano za učenike sedmih i osmih razreda u prostoru OŠ Trilj s ciljem poticanja i promicanja zaštite prirode na području Grada Trilja i Splitsko-dalmatinske županije. Učenici su bili upoznati s osnovnim podacima o važnosti i vrstama staništa Nacionalne klasifikacije staništa (NKS). Cilj zaštite prirode je očuvati sve ugrožene i rijetke stanišne tipove u povoljnom statusu zaštite. Tomu doprinosi ekološka mreža NATURA 2000. Da bi se takva mreža uspostavila trebalo je staništa kartirati, procjeniti njihov status ugroženosti, te donijeti mjere za njihovo očuvanje. RH je malena zemlje, ali sa velikom raznolikošću staništa, a time i biološkom raznolikošću. Posebno se ističu podzemna krška staništa, stijene i točila sa velikim brojem endemskih vrsta, premda se čitav niz staništa u RH smatra ugroženim.
              ARHIVA NOVOSTI