DIVLJA MAČKA NA DINARI

/4. rujna 2019./ Novosti /


Javna ustanova „More i krš“ je aktivni sudionik praćenja i izrade planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama u Republici Hrvatskoj, pa u skladu s tim prati stanje zvijeri u zaštićenim i NATURA 2000 područjima Splitsko-dalmatinske županije. U praćenju brojnosti i geografske raspostranjenosti vuka, medvjeda i divlje svinje na Dinari, foto zamke Javne ustanove ponekad zabilježe i druge zanimljive i rijetke životinje. Tako je nedavno fotografirana i divlja mačka (Felis silvestris). Divlja mačka je znatno veća i teža od domaće mačke. Osim po veličini, možemo je prepoznati po repu sa osam specifičnih crnih krugova. Ima i znatno veću glavu od domaće mačke, a isto tako zube i pandže. Divlja mačka je možda i najopreznija divlja životinje kod nas, pa je jako teško uočljiva u prirodi. Na svom području živi osamljeno kao i ris. Lovi uglavnom noću i vrlo je oprezan i spretan lovac. Hrani se miševima, krticama, vjevericama, zečevima i pticama, a može loviti i mladunčad srne. Divlja mačka je u Republici Hrvatskoj strogo zaštićena životinjska vrsta s lovostajem tijekom cijele godine.
              ARHIVA NOVOSTI