ODRŽAN SASTANAK ZA STARU MASLINU U KAŠTELIMA

/22. svibnja 2019./ Novosti /


Vezano uz revitalizaciju prostora oko spomenika prirode Maslina (Olea europea) u Kaštel Štafiliću predstavnica grada Kaštela, gđa. Marijana Mišerda Bajić organizirala je sastanak, 22. svibnja u 13.00 u zgradi Grada Kaštela u Kaštel Sućurcu. Sastanku su nazočili svi predstavnici koji vode brigu o staroj maslini. Ispred JU „More i krš“ bila je viša stručna suradnica. Cilj sastanka bio je usporediti postojeću dokumentaciju i odredili faze realizacije aktivnosti koje je potrebno uskladiti sa već zadanim aktivnostima, a koje će se provesti kroz projekt „Skriveni habitati“. Budući se planira urediti prostor oko masline, potrebno je dodatno izraditi Idejeno rješenje uređenja prostora koji navedenim projektom nije obuhvaćen. Dogovoreno je da će Društvo Bijaći zatražiti dvije ponude, te će se predložiti uži operativni tim koji će poboljšati učinkovitost planiranja i provedbu uređenja navedenog prostora, te biti zadužen za pripremu i provedbu plana uređenja prostora, kao i na vrijeme obavijestiti sve interesne skupine o svim planovima i aktivnostima.
              ARHIVA NOVOSTI