ODRŽAN RADNI SASTANAK U SKLOPU IZRADE STRUČNE PODLOGE ZA AKCIJSKI PLAN ZAŠTITE SUROG ORLA

/15. svibnja 2019./ Novosti /


Udruga Biom u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike organizirala je radni sastanak u sklopu izrade stručne podloge za akcijski plan zaštite surog orla u Hrvatskoj na kojem je sudjelovala i viša stručna suradnica JU „More i krš“. Sastanak je održan u Alkarskim dvorima u Sinju, 15. svibnja 2019. Okupili su se predstavnici javnih službi i drugi dionici, te poljoprivrednik i stočar koji se bavi uzgojem stoke na području Dalmatinske zagore. Svatko od njih svojim mišljenjima i prijedlozima mogu doprinijeti utjecaju na razvoj stočarstva. Na sastanku se razgovaralo o najboljim načinima poticanja stočarstva u Dalmatinskoj zagori s posebnim osvrtom na područja u kojima suri orao obitava. Cilj je kroz zajednički angažman svih uključenih formulirati aktivnosti koje bi pomogle stočarima u svom djelovanju, te koje bi doprinijele očuvanju populacije surih orlova u Hrvatskoj. Surom orlu potrebna su otvorena i poluotvorena travnjačka staništa na kojima može loviti svoj plijen. Međutim, zbog nestanka stočarstva, pogotovo u planinskim i gorskim krajevima gdje i najveći dio surih orlova obitava, dolazi do zarašćivanja pašnjaka i u konačnici do smanjenje kvalitete staništa za surog orla. Stoga stočarima pripada ključna uloga u održavanju i očuvanju travnjačkih staništa. Sastanak je organiziran u sklopu izrade stručne podloge za prijedlog plana upravljanja za surog orla, u sklopu projekta OPKK 2014.-2020. "Izrada prijedloga planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima)", šifra projekta KK.06.5.2.01.0001.
              ARHIVA NOVOSTI