EDUKATIVNO PREDAVANJE POVODOM MEĐUNARODNOG DANA ŠUMA

/19. ožujka 2019./ Novosti /


Povodom obilježavanja Međunarodnog dana šuma Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području SDŽ "More i krš" na poziv OŠ Trilj iz Trilja održala je edukativno predavanja za učenike sedmog razreda. Obilježavanje je provedeno 19. ožujka 2019. godine u učionici škole. Predavanje je pripremila i održala mr.sc. Zora Kažimir, koja je učenike upoznala sa korisnim značenjem šuma kako za biljke i životinje tako i za ljude, njihovim gubitkom i zaštitom, biološkom raznolikosti, važnosti starih šuma, te mjerama kojima se mogu očuvati. Tijekom predavanja upoznala ih je sa zaštićenim područjima koja imaju šumska staništa, a kojima Ustanova upravlja. Riječ je o 14 značajnih krajobraza: Grab, Ruda, Rumin i Sutina u Cetinskoj krajini, te kanjon Cetine, Plaža i park šuma u Brelima, Imotska jezera Gaj, a na otocima: Vidova gora, Zlatni rat, Dolina Blaca, Pakleni otoci, Šćedro, Ravnik i Zečevo, Nakon predavanja učenici su dobili prigodne tiskane materijale o zaštićenim šumskim područjima kojima Ustanova upravlja.
              ARHIVA NOVOSTI