ZAPOČELA SANACIJA U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA GRADA TROGIRA

/18. ožujka 2019./ Novosti /


Nakon velikog vjetra u ožujku 2019. nastale su štete od vjetroizvala na više lokacija u gradu Trogiru. Posebnu pozornost privukle su štete nastale u zaštićenim dijelovima prirode spomeniku parkovne arhitekture Garagnin - Fanfogna i posebnom rezervatu Pantan. JU More i krš u suradnji s gradom Trogir dogovorila je saniranje oborenih stabala i polomljenih grana. Radovi su započeti 18.ožujka 2019. u parku Garagnin i nakon toga će biti nastavljeni na Pantanu. Navedenog dana, djelatnici stručne i čuvarske službe Ustanove obavili su zajednički obilazak u pratnji predstavnika komunalne službe Grada i dogovorili uklanjanje sveg granja i stabala koji leže na tlu. Štete od vjetroizvala prilično su velike, a sanacija će ovisiti o vremenskim prilikama i drugim obvezama koje imaju u Gradu.
              ARHIVA NOVOSTI